Aanvraag standruimte
Keuze m²
Buiten Vroegboek ** Normaal
M² standruimte Leden * Niet leden Leden * Niet leden
50-250 34.25 40.50 42.50 50.00
251-1000 32.50 38.50 40.50 47.00
1001 > 29.75 35.75 36.50 44.00

* Het vroegboektarief geldt t/m 1 februari 2018 
* Deelnameprijzen outdoor exclusief: inschrijvingskosten a € 475,- tent (v.a. € 620,-) en elektra aansluiting (v.a. € 250,- voor 220V/16A)
 

Te exposeren producten
Producten / Diensten Merk Naam Fabrikant
Klik hier om een extra rij toe te voegen
CORRESPONDENTIE ADRES
CONTACTPERSOON INFORMATIE
Extra contactpersoon
FACTUURADRES (INDIEN AFWIJKEND)
Algemene voorwaarden
Betalingstermijnen
Voor alle facturen geldt een betalings termijn van 21 dagen na factuurdatum.
Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW.

Er wordt als volgt gefactureerd:
1. Een factuur voor het inschrijfgeld à € 475,- (niet terugvorderbaar) en een voorschot van € 12,50 per afgenomen meter standruimte wordt direct na ontvangst van inschrijving verstuurd.
2. Een factuur over de resterende kosten van deelname (waaronder standhuur, standbouw, enzovoorts) wordt vanaf 1 april 2018 verstuurd.
3. Bij inschrijving / bestelling na 1 mei 2018 wordt direct een factuur verzonden voor de volledige inschrijvingskosten en kosten van deelname.
4. Binnen 30 dagen na het evenement wordt een factuur verzonden voor al hetgeen de deelnemer op dat moment nog verschuldigd is.
De rechtsgeldige vertegenwoordiger van deze firma gaat hierbij ook akkoord met de algemene voorwaarden van AgroTechniek Holland 2018.
Inhoudsopgave
Blok 1:
Aanvraag standruimte.
Blok 2:
Keuze m².
Blok 3:
Te exporteren producten.
Blok 4:
Correspondentie adres.
Blok 5:
Contactpersoon informatie.
Blok 6:
Factuuradres (indien afwijkend).
Blok 7:
Algemene voorwaarden.